picture22

Аquadecol primer

Грунд антикорозионен акрилен за вътрешно и външно нанасяне върху метални основи

КОД: 28 Категории: , ,

Описание на продукта:

d

Характеристика

Отличава се Добра покривна способност и добро сцепление – повишена антикорозионна способност – добра обработваемост.
Приложение Антикорозионния грунд на водна основа е предназначен за нанасяне върху метални повърхности подложени на корозия (железни врати,парапети,ламарини,метални каси ,конструкций и т.н. Грунда е покритие което се нанася под водоразредими и синтетични бои на поцинковани или оксидирани метални повърхности чугунени отливки,радиатори и т.н.Грунда изпълнява изискванията за пряко или непряко съприкосновение с хранителни продукти.
Цветове Сиво 0109 и червенокафяв 0840.
Основа Здрава и суха, почистена от механични примеси и нечистотия,обгари, добре обезмаслена.
Боядисване По време на нанасянето и 24 часа след това температурата на основата и въздуха да са в рамките от 5 до 30 С.
Нанасяне Четка, валяк или пръскане / може и airless/. Грунда се доставя с гъстота за нанасяне с четка при пръскане с пистолет е необходимо да бъде разреден съгласно изискването на използваната система.
Покривност 6-8 м / кг. за една ръка.
Пример  за нанасяне 1. добре почистете повърхностите с шкурка

2. започнете нанасянето на предварително разбъркания грунд без пяна 1 – 2 слоя с часов интервал от 3 до 5 часа

. 3. зависимост от желанието може да нанесете още две ръце с боя акрил мат,лъскав или сатин. В някои случай можете да оставите всичко само с грунд но ръцете да са 3 или 4 без повърхностен слой боя.

Време за съхнене При 20 С и влажност на въздуха 60 % от 3 – 5 часа. КЛАСИФИКАЦИЯ N – охрана на природата.
Охрана на труда  R 51/53 токсичност при водни организми .S 20/21 не яжте,не пийте, не пушете. S 26 при попадане в очите добре изплакнете.Потърсете лекарска помощ. S 36/37/39 използвайте работно облекло предпазни ръкавици, очила. S 60 този материал и опаковката трябва да се третират като опасни. S 61 не позволявайте изхвърлянето в природата. S 62 при поглъщане не предизвиквайте повръщане а потърсете лекарска помощ. Складирайте 24 месеца от датата на производство при неотваряни опаковки . Температура на съхранение 3 до 30 С, да не замръзва! Максимална прахова величина от 2010 г. 30 гр./ л.