picture5

Брилянт ефект

Интериорна декоративна боя с изключителен визуален ефект, устойчива на изтриване на сухо

Описание на продукта:

Цветова гама

d

Характеристика

Приложение • мазилки
• дървени плоскости
• талашитени плоскости
• циментоталашитени плоскости
• бетонни панели
• панели от отлекотени материали
• хартия
• структурни тапети
• полистирен
• гипсокартон
• формика
• фазер
Нанасяне С четка или ръкавица
Разредител Не се разрежда
Съхнене 2–4 ч. при 20 градуса и 60% относителна влажност на въздуха
Опаковка Пластмасови баки 1 kg, 2,5 kg
Складиране При температура над + 5 градуса. Да се пази от замръзване!

Качествена характеристика

Покриваемост /едно покритие/ 5 – 10 m2/kg