picture4
946578_667957733231827_1145759487_n

Брилянт 100

Искрящо бяла, паропропусклива (дишаща), бързосъхнеща дисперсна интериорна боя с отлична покривна способност и лесно нанасяне, препоръчвана при завишени изисквания за механична издръжливост (например столове, бани, кухни, детски стаи, училищни и болнични помещения). Боята изпълнява условията установени в европейска норма DIN 53778 (клас на качество S и W) – устойчивост на миене и изтриване. BRILLIANT 100 се доставя в бял цвят и в бази за тониране A, B, C за тониращи автомати.

2

Описание на продукта:

d

Характеристика

Оцветяване Съгласно HET COLOR SYSTEM III, EUROTREND, NCS 2, RAL, и други по система Multicolor 2001, Multimix, Prohet
Приложение • мазилки
• зидария
• дървени плоскости
• талашитени плоскости
• циментоталашитени плоскости
• бетонни панели
• панели от отлекотени материали
• хартия
• структурни тапети
• стъклотапети
• полистирен
• гипсокартон
• формика
• фазер
Предимства • висока белота 95% (Mg0)
• висока устойчивост на изтриване
• устойчива на миене и изтриване съгласно DIN 53778-S, ČSN EN ISO 11998 (ČSN EN 13300)
• висока прилепливост към абсорбиращи и неабсорбиращи основи (например фазер, формика и др.)
• разработена за нанасяне с техника Airless
• широка цветова гама (Brilliant 100)
Нанасяне С четка, валяк или пръскане
Разредител Вода
Съхнене 2-4 часа при 20 градуса и 60% относителна влажност на въздуха
Опаковка Пластмасови баки 1,5 кг 7+1 кг, 15+3 кг
Складиране При температура над + 5 °С. Да се пази от замръзване!

Качествена характеристика

Покриваемост /едно покритие/ 6-10 m2/kg
Разреждане с вода Да