picture6

Брилянт P

Декоративна бяла боя с пластичен пълнител, оформяща релефна повърхност

Описание на продукта:

Цветова гама

d

Характеристика

Приложение • мазилки
• зидария
• дървени плоскости
• талашитени плоскости
• циментоталашитени плоскости
• бетонни панели
• панели от отлекотени материали
• хартия
• структурни тапети
• полистирен
• гипсокартон
• формика
• фазер
Нанасяне Със структурен молтопренов валяк, с неръждаема шпатула
Разредител Не се разрежда
Съхнене 2–4 ч. при 20 градуса и 60% относителна влажност на въздуха
Опаковка Пластмасови баки 5 kg, 15 kg
Складиране при температура над + 5 градуса. Да се пази от замръзване!

Качествена характеристика

Покриваемост /едно покритие/ 0,7 – 1,1 m2/kg