picture7

Брилянт Q

Декоративна бяла боя с пълнител пясък, оформяща релефна повърхност

Описание на продукта:

Цветова гама

d

Характеристика

Приложение • мазилки
• зидария
• дървени плоскости
• талашитени плоскости
• циментоталашитени плоскости
• бетонни панели
• панели от отлекотени материали
• хартия
• структурни тапети
• полистирен
• гипсокартон
• формика
• фазер
Нанасяне Със структурен молтопренов валяк (за нанасяне на слоя може да се използва неръждаема шпатула или мистрия)
Разредител Вода
Съхнене 2-4 часа при температура +20 градуса
Опаковка Пластмасови баки 5 kg, 15 kg
Складиране В сухи и хладни помещения (може да замръзне)

Качествена характеристика

Покриваемост /едно покритие/ 0,6 – 1 m2/kg