sokrates-udrzbova-sada-duo-pack

Сократес Комплект Балсам и чистител

Поддръжка и възстановяване на стари покрития от водоразредими бои и лазурни лакове
СОКРАТЕС БАЛСАМ ЗА ПРОЗОРЦИ е част от системата на покритие с дебелослойни лазурни лакове и Емайл-професионал.

КОД: 3 Категории: , ,

Описание на продукта:

d

Характеристика

Състав Балсама осъществява възстановяване и нова защита на старите покрития, чрез което значително се удължава живота им. Регенериращия слой затваря микропукнатини и полага ново восъчно покритие.
Предназначен е за стари покрития от водоразредими бои и лазурни лакове.
Приложение Разклатете добре опаковката преди употреба. Старото покритие трябва да бъде предварително добре почистено с препарат на спиртна основа. Балсама се нанася на тънък слой по посока нишките на дървото с мека кърпа, която не пуска власинки. Не се връщайте към вече полузасъхнал слой. Освежаването трябва да се прави най-малко 2 пъти в годината.
Балсама се използва основно за изложени на атмосферни условия повърхности .
Съхнене Съхне в зависимост от температурата за 15 до 30 минути. Окончателно изсъхване при две прилепващи повърхности-до 3 часа при 20 гр. C.
Безопасност при работа Да не се работи при високи температури и пряко слънчево греене през лятото. Препоръчителната за работа температура е 15-20 гр C.

Спазвайте указанията за работа и основните хигиенни изисквания.Носете подходящи работни ръкавици и защитно облекло. При работа над главата, да се носят защитни очила. В затворени зони да се проветрява достатъчно. При попадане в очите изплакнете обилно с вода. Ако е необходимо повикайте лекар. S2 Пазете от деца. S29 Не изливайте в канализацията. S46 При нужда потърсете медицинска помощ и покажете опаковката или етикета на продукта.