img57108b00bf17e
87066-schodyschody

Сократес Aquafin Stone

Сократес Aquafin Stone е лак на водна основа за вътрешна и външна употреба, както импрегниращо така и крайно покритие върху абсорбиращи материали – камък, задария и други подобни. Предпазва основата от атмосферните влияния и неблагоприятните последици от вода. Крайното покритие на лака позволява ограничена дифузия на водната пара и по този начин регулираестествената влажност на основата и водоустойчивостта. Покритието е трайно и лесно за поддържане.

Описание на продукта:

  • 8-10
  • stetec-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0
  • strikani-%d0%bf%d1%80%d1%8a%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5
  • valecek
d

Характеристика

Начин на работа Първият слой се нанася като грунд и се разрежда в съотношение 1: 4-5 с вода. В силно абсорбиращи основи се нанасят два слоя грунд.
Съхнене Време на съхнене от 4 до 6 часа при температура на въздуха +20о С и влажност 65%.
Съхнене на допир 1 час
Разходна норма 8 – 10 м2 с 1 кг, при дебелина на слоя около 100 – 120 микрона.

Лакът не е предназначен за пряк контакт с хранителни продукти и питейна вода и не е предназначен за употреба в помещения на деца под 3 години – детска площадка, детски мебели, играчки и др.

Нанасяне четка, валяк или пръскане.
Почистване Почистването на инструментите става със сапунена вода. Изсъхналото покритие от материала – с органичен разтворител.
Охрана на труда При работа проветрявайте помещението. Използвайте предпазни ръкавици. При попадане в очите изплакнете достатъчно с вода. При поглъщане потърсете лекар.

С2 – Да се пази от деца.
С29 – Да не се пуска в канализацията.
С46 – При нужда потърсете лекарска помощ и покажете указанията на опаковката.

Категория на отпадъка Чиста опаковка – 0 .Опаковка с течни отпадъци – N – опасни. Номер на отпадъка N: 150 110*, 200 127*, 080 111*. Отпадъци N предайте на пунктовете за такива отпадъци. Остатъци от лака не изливайте в канализацията, водни потоци или в природата