picture21r85487

Kolorka perla

Перлен ефект

Описание на продукта:

d

Характеристика

Състав Продуктът е направен от специални пигменти и прави перлен ефект.
Използване Предназначен е за повърхностна обработка на класически интериорни и латексови бои. Произведено в перлено прозрачен цвят, с възможност да се смеси с оцветители като по този начин се получава голямо разнообразие от нюанси.
Приложение С четка или валяк върху суха основа.
Начин на употреба: Предварително разклатете опаковката старателно и нанесете съдържанието, като температурата на въздуха трябва да бъде в диапазона от +5 ° C до +30 ° C.
Безопасност: При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар. Използвайте подходящо защитно облекло, ръкавици, очила или маска за лицето.
Съхранение 24 месеца, считано от датата на производство в оригиналнa неразпечатанa опаковкa при температура от +3 до +30 ° C. Да се пази от замръзване и от пряка слънчева светлина.