picture10

Mikral 100

Финозърнеста 100% акрилатна фасадна боя, дълготрайна, силно устойчива на основи, киселинни дъждове и промишлени ексхалации, високо паропропусклива, миеща се, препоръчвана за нанасяне върху мазилки на топлоизолационни системи, разработена за техника Airless. Доставя се в бял цвят и в бази за тониране А, В и С за тониращи машини.
Оцветяване по каталог:
• HET COLOR SYSTEM, EUROTREND, NCS 2, RAL, CSN и други по система Multicolor 2001, Multimix, Prohet

Описание на продукта:

d

Характеристика

Състав 100% акрилатна фасадна боя
Предназначение • вароциментови мазилки
• мазилки с варовик и слюда
• зидария
• дървени плоскости
• талашитени плоскости
• циментоталашитени плоскости
• бетонни панели
• панели от олекотени материали
• обновяване на фасадни покрития
• полистирен
• гипсокартон
• формика
• фазер
Дифузно Съпротивление: Sd = 0.15 m
Нанасяне С четка, валяк, пръскане (вкл. Airless)
Разредител Вода
Съхнене 4–24 часа в зависимост от температурата на въздуха и основата и относителната влажност на въздуха.
Опаковка пластмасови баки 1 kg, 5 kg, 7 кг, 12 kg, 15+3 кг
Складиране При температура над + 5 градуса. Да се пази от замръзване!

Качествена характеристика