picture1

Super Malba

Боя на варова основа

Описание на продукта:

d

Характеристика

Приложение • мазилки
• зидария
• дървени плоскости
• талашитени плоскости
• циментоталашитени плоскости
• бетонни панели
• панели от отлекотени материали
Нанасяне С четка, валяк или пръскане
Разредител Вода
Съхнене 2-4 часа при температура +20 градуса
Опаковка Пластмасови баки 7+1 kg, 15+3 kg
Складиране В сухи и хладни помещения (може да замръзне).

Качествена характеристика

Покриваемост /едно покритие/ 6-8 m2/kg
Плътност
Разреждане с вода да